Butiken har upphört

Sedan över 40 år tillbaka arbetar Royal Canin utifrån hundens näringsbehov där det forskas fram och utvecklas näringsriktigt foder. Man använder sig av kunskap och erfarenheter från uppfödare, näringsexperter och egen forskning.

Kraven på hundfoder varierar naturligvis från hund till hund, en arbetande stor hund behöver mer energi och har andra näringsbehov än den stillsamma lilla hunden. Gemensamt är att fodren ska vara lättsmälta och innehålla just de näringsämnen som passar din hund så att den får vitalitet och sundhet. Royal Canin har forskat fram och utvecklat många olika specialanpassade foder som täcker hundens alla behov i olika åldrar och under dräktighet. Här hittar du också näringsanpassad kost som passar hunden efter dess vuxenstorlek, ras, aktivitet och fysisk kondition eller om din hund har särskilda behov.

SPORTING LIFE

BREED